Vilkår for bruk

Hvor å reise til sjøen? er nettsiden for annonsering overnattinger ved sjøen. Gde Na Planinu har ikke ansvar for transaksjoner mellom eiere av overnattingene og de som leier overnattinger og nettsiden kan ikke garantere at informasjoner publiserte i annonsene er sannferdige og pålitelige (disse informasjonene setter inn eiere av overnattinger og de er de ansvarlige). Forespørsler om overnattings bestilling er utelukkende for søk og bestilling av overnatting. Enhver annen bruk av forespørsler (for eksempel for reklamering eller hvis de blir misbrukt av konkurransen) er strengt forbudt og kan gå til rettssak.

Eiere av overnattingene på Gde Na Planinu nettside er pliktige å sette på sanne data, slik at besøkende ikke kan være villedet i forhold til hvilken som helst informasjon annonsert via denne nettsiden (informasjon om kategorier av overnatting- hvor mange stjerners, data knyttet til overnattings utstyr, lokaliteten, tjenestene som de tilbyr osv..) i samsvar med Markedsføringsloven av Republikken Serbia og andre lover og forskrifter, i motsetning er de enige om å ta følgene av eventuelle skader som de har gjort på den måten til besøkende eller til nettsiden.

Eiere av overnattingene på nettsiden vår er pliktige til å svare regelmessig på spørsmål av besøkende og for å oppdatere eventuell endring av data knyttet til overnattingen som de annonserer gjennom dette nettstedet, i motsetning er de enige om at administratoren kan fjerne dem fra nettsiden.

Eiere av overnattingene som reklamerer seg selv på Gde Na Planinu nettsiden må ha alle de nødvendige tillatelsene i samsvar med gjeldende lover i det enkelte land.