Uslovi korišćenja

Gde Na Planinu je sajt za oglašavanje smeštaja na moru. Gde Na Planinu nije odgovoran za transakcije između vlasnika smeštaja i lica koja iznajmljuju smeštaj, i ne može da garantuje istinitost i pouzdanost informacija koje su objavljene u oglasu (ove informacije unose direktno vlasnici smeštaja i one su njihova odgovornost). Upiti za rezervaciju smeštaja služe isključivo za pretragu i rezervisanje smeštaja. Svaka druga upotreba upita (npr. za reklamiranje, ili zloupotreba od strane konkurencije) je strogo zabranjena i može dovesti do sudskog procesa.

Vlasnici smeštaja sajta Gde Na Planinu dužni su da postavljaju istinite podatke, takve da se njima posetioci sajta ne mogu dovesti u zabludu u vezi bilo kog podatka vezanog za smeštaj koji se reklamira preko ovog sajta (podatak u vezi kategorije smeštaja-broj zvezdica, podataka u vezi opremljenosti smeštaja, položaja, usluge koju pružaju i dr.) sve u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, u suprotnom saglasni su da sami snose posledice eventualne štete koje na taj način nanesu posetiocima sajta ili sajtu.

Vlasnici smeštaja sajta Gde Na Planinu su dužni da redovno odgovaraju na upite posetilaca, kao i da ažuriraju svaku promenu podataka vezanu za smeštaj koji reklamiraju putem ovog sajta, u suprotnom saglasni su da ih administrator sajta može udaljiti sa sajta.

Vlasnici smaštaja sajta Gde Na Planinu su dužni da za smeštaj koji reklamiraju putem sajta imaju sve adekvatne dozvole u skladu sa pozitivnim propisima svoje države.